Stalni sudski ovlašćeni prevodilac


 

Ovlašćeni stalni sudski prevodilac i tumač

Auktoriserad ständig översättare och tolk

Court Permanent Translator and Interpreter

Овлашћени стални судски преводилац за шведски - српски, хрватски, босански

 

"Овлашћени судски преводилац" је стручно звање преводилаца, који су прошли државни тест са изузетно високо оцењеним нивоом знања и стручности. Овлашћење издаје Министарство правде државе.

САМО ФИЗИЧКА ЛИЦА могу бити одобрена.

Постоје прописани законски услови, који одређују ко може да се бави овом врстом превођења и који квалитет треба да буде задовољњн. Овлашћење представља гаранцију квалитета.

Увек питајте за овлашћеног преводилаца.

 

Поред квалитетних аспеката овлашћеног судског тумача, такође, по закону он/ она је овлашћен да верификује (потпише и овери печатом) превод. Морате бити сигурни да превод врши овлашћени преводилац.

Превод овлашћеног сталног преводиоца – тумача се прихвата у иностранству од стране власти , судова и других државних институција.

 

Поред тога, званични преводиоци - али не и други преводиоци - дужни су се придржавати закона о поверљивости и чувању тајне, што је од изузетне важности приликом извођења доказа код суда. Приватност је осетљиво питање за ваше пословне и личне околности, треба да питате увек у агенцијама за преводиоце, који им раде преводе; да ли имају стручно лице, које има овлашћење да потпише и овери превод. Није довољан печат агенције.

 

 

This is just a test-text so you get an idea what the style would look like.
Go ahead and change or delete it :-). Enjoy! Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

 

 

 

 

More pictures here.